સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Sunday, June 28, 2009

નવજાત શિશુ નિષ્ણાતનુ કુરુક્ષેત્ર..(neonatal advanced life support)

નવજાત શિશુનો જન્મ થતા ચાલુ થાય છે એક અનોખી લડાઈ હાજર બાળરોગ નિષ્ણાતની પણ! શિશુની જીંદગીનો આધાર છે પહેલી પાંચ મિનિટમાં શ્વાસોચ્છવાસ ચાલુ કરવા પર! અને સમયની સોય પર આ માટે શિશુને જરુરી સહાય આપવાનુ કામ છે બાળરોગ નિષ્ણાતનુ! મોટા ભાગે લેબર-રુમમા ખેલાતો આ જંગ લોકોની જાણ થી અજાણ રહે છે. તો પ્રસ્તુત છે તેનાપર નું મારુ આલેખન ....


ઝૂમ્ કરી મોટુ વાંચવામાટે લેખ પર ક્લિક કરશો.
to read enlarged HTML format please click on the article....

No comments:

Post a Comment

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...