સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Thursday, June 4, 2009

પ્રસુતિ ક્યાં કરાવશો- પિયર કે સાસરે?

કદાચ વિદેશમાં મિત્રોને આ પ્રશ્ન ન ઉદભવે પરંતુ ભારત દેશમાં હજુ ઘણા ખરા દંપતિને આ પ્રશ્ન મુંઝવતો રહ્યો છે. પ્રસ્તુત છે મારા વિચારો.
to read enlarged HTML format please click on article.
વધુ મોટુ વાંચવા લેખ પર ક્લિક કરો.આ લેખને વધુ મોટુ કરી વાંચવા લેખ પર ક્લિક કરો.
to read enlarged HTML format please click on the article pages.

2 comments:

  1. This is interesting and i am surprised as well happy that you are doing such things. great buddy keep it up.

    ReplyDelete
  2. very interesting....

    i liked that u raised this issue.. i agree with all the points u raised! i had my delivery at sasural because of some medical reasons.. and as u said it had some PROS and CONS ... keep it up! i m impressed!

    ReplyDelete

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...