સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


બ્લોગ વિશે ...

મિત્રો

આ બ્લોગ મારી સર્જન અને અભ્યાસ યાત્રાનો એક ભાગ છે કે જેના દ્વારા ઈંટરનેટ ના માધ્યમથી લોકોને ઉપયોગી માહિતી પહોંચાડવાનો નમ્ર પ્રયાસ છે. અહીં દર્શાવેલી તમામ માહિતી વૈજ્ઞાનિક છે અને કોઈપણ વ્યવાસાયિક હિતો થી પર છે.

બ્લોગને વધુ સુંદર અને માહિતીપ્રદ બનાવવા અંગે આપના સૂચનો કરવા અંગે નમ્ર વિનંતી છે.