સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Thursday, June 11, 2009

પરીઓના દેશની રચના કેવી રીતે થઈ ?

click on article to zoom or enlarge.
મોટુ કરી વાંચવા લેખ પર ક્લિક કરો...


1 comment:

  1. Nice imaginative Post.....Nice of you to share it !.......Now, I invite YOU & your readers to my Blog to read " VRUDHDHAMANAVINI PUKAR"....a contast to the Newborn's story !

    ReplyDelete

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...