સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Saturday, June 13, 2009

ગર્ભવિકાસ ના ક્રમિક પગથિયા...

દરેક માતાને પોતાના ગર્ભમાં શિશુ કેવી રીતે વિકસતુ હોય છે તે જાણવાનો ખૂબ ઉત્સાહ હોય છે. તો પ્રસ્તુત છે આ વિડીયો જે ગર્ભ વિકાસ ના ક્રમિક પગથિયા દર્શાવે છે.

No comments:

Post a Comment

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...