સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Monday, April 12, 2010

માતૃત્વની કેડીએ થીમ ...

મિત્રો

વ્યાવાસાયિક વ્યસ્તતાને લીધે થોડા સમય સુધી સમયસર પોસ્ટ લખી નથી શક્યો પરંતુ બ્લોગને થોડો અપડેટ કરી નવુ સ્વરુપ આપવાની કોશિશ કરી છે. આ સાથે આજે રજૂ છે માતૃત્વની કેડીએ - થીમ વિડીયો અને નવજાત શિશુને કાપડમાં વિંટાળવાની પધ્ધતિ નું વિડીયો ડેમોસ્ટ્રેશન...

સૌ પ્રથમ થીમ વિડીયો....(અંત સુધી માણૉ)2. નવજાત શિશુને કાપડમાં વિંટાળવાની પધ્ધતિ

નવજાત શિશુને ઘેર તેમજ બાહર જતી વેળાએ ઠંડી અને ધૂળથી રક્ષણ આપવા આ એક સરળ પધ્ધતિ છે. ઘણા લોકો શિશુને ખૂબ ટાઈટ બાંધી દે છે જાણે ઈસુ ને ક્રોસ પર લટકાવ્યા હોય- જે ખોટી પધ્ધતિ છે શિશુને થોડી મોક્ળાશ રહે તે ખૂબ જરુરી છે. આ વિડીયોમાં દર્શાવેલ પધ્ધતિ આવી મોકળાશ આપે છે અને વૈજ્ઞાનિક રીતે યોગ્ય પણ છે.

આપનો પ્રત્યુત્તર કોમેન્ટ સ્વરુપે ચોક્કસ આપશો.

- ડો.મૌલિક શાહ
એસોસિયેટ પ્રોફેસર ઓફ પિડીયાટ્રીક્સ
એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલેજ
જામનગર (ગુજરાત)

1 comment:

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...