સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Thursday, September 24, 2009

કાંગારુ માતૃસુરક્ષા (Kangaroo Mother Care)

પ્રસ્તુત છે ગુજરાતી લેખન... સ્ક્રોલ કરી વાંચો ...

Kangaroo Mother Careકાંગારુ માતૃ સુરક્ષા સમજો - સરળ વિડીયો થી...
સાંભળૉ એક અભણ માતાએ કેમ બચાવ્યુ પોતાનુ અત્યંત નબળુ બાળક કાંગારુ માતૃ સુરક્ષા વડે...
આપનો અભિપ્રાય આપશો.

2 comments:

  1. This article is very good. My Wife gave born to baby girl and in that hospital, it is mandatory to have skin to skin contact of baby and mother for atleast one hour after delivery.
    Kamal Ghadia

    ReplyDelete
  2. very big thanks to Dr Maulik Shah and Team this blog and all information are very much useful for parents and surely using all this info. will help to new born too. And specially KMC position and all info and gujarati videos are very much useful. This self learning website blog and all info audio text videos are very much helpful please continue your good work for the better future and better support

    ReplyDelete

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...