સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Wednesday, May 13, 2009

list for to be mothers to purchase for the baby...


click on picture to view bigger HTML version.


click on picture to view bigger HTML version.

click on picture to view bigger HTML version.
kindly put your coments.
article from my book : MATRUTVA NI KEDIAE.
MAULIK SHAH

2 comments:

  1. Dear Dr.Maulik
    I am consultant anesthetist from Surat. I will surely help you where ever you need. (As you asked on my blog http://drpritesh.blogspot.com/

    ReplyDelete
  2. Dear maulik,
    received your link in time. it helped us to do shopping for hiral's kid (expected in aug09). I had not heard of your book. but ur blog is really very useful for new mother's. U have done a great job. congrats to you.

    ReplyDelete

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...