સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Friday, May 22, 2009

જોખમી પ્રસુતિ - High Risk Delivery

જોખમી પ્રસુતિ શિર્ષક જરા ગભરાવી મૂકે તેવું છે પરંતુ ઉદ્દેશ્ય માત્ર ભવિષ્યના માતાપિતાને સાવચેત કરવાનો છે. રાષટ્રીય નવજાતશિશુ સંગઠન દ્વારા કરાયેલ સર્વે ના તારણો સૂચવે છે કે આપણા દેશની ઘણી ખરી ડીલીવરી હજૂપણ ઘરો માં થાય છે અને આમાંની ઘણી ખરેખર જોખમી હોય છે ! જો આ પરિવારો સમયસર મેડીકલ સુવિધાનો લાભ લે તો દેશનો નવજાતશિશુ મૃત્યુદર ચોક્ક્સ પણે ઘટાડી શકાય.

આ લેખ પર ક્લિક કરો અને વધુ મોટુ html version વાંચો.

આ લેખ પર ક્લિક કરો અને વધુ મોટુ html version વાંચો.

No comments:

Post a Comment

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...