સુસ્વાગતમ્...

આવતીકાલના શિશુને સમર્પિત આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં પ્રસ્તુત લેખો મેં સંપાદિત કે રચિત મેડીકલ-વૈજ્ઞાનિક માહિતી છે.આ માહિતી સંપૂર્ણપણે તટસ્થ અને કોઈપણ જાતના વ્યાપારિક હિતોથી પર છે. બ્લોગ દ્વારા વિશ્વભરના ગુજરાતી ભાષા જાણતા માતા-પિતાને વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પીરસી મદદરુપ થવાની આશા છે.
આપના પ્રતિભાવો આપવા નમ્ર વિનંતી છે.

આ બ્લોગ internet explorer ની મદદથી વધુ સરસ રીતે જોઈ શકાય છે.


Saturday, July 30, 2011

dancing infants


આપનો પ્રત્યુત્તર કોમેન્ટ સ્વરુપે ચોક્કસ આપશો. - ડો.મૌલિક શાહ એસોસિયેટ પ્રોફેસર ઓફ પિડીયાટ્રીક્સ એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલેજ જામનગર (ગુજરાત)

2 comments:

 1. Dr. Maulik Shah,
  I was shocked to see such black spot in your article.After viewing infants dance, just by curiocity I clicked infant cursing in Gujrati. It was so shameful to listen to vulger words from the mouth of an innocent infant. Is it the standard of your web site?Was it needed to send it ? Please excuse me ,but we are hurt......thanks for listening.

  kaushik

  ReplyDelete
 2. dear Kaushik bhai, I do not understand how you are hurt in an innocent infant video... it has been seen world over by more than 1200 people over last 4 months and everyone else including most renowned literates & poets have appreciated so its out of question on vulgarity or something else...Its just an attempt creating humour...!
  it seems you have misunderstood...any way as a democratic web we have added your comment...!- maulik

  ReplyDelete

આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર ...